Turvallisuus joukkotilaisuuksissa

TilausPalvelut:
 
 
  Alk. 220 /tunti, 1 vartija
Koira
  Alk. 30 /tunti
  Tuntien määrä
 
Yhteensä: Alk. 220 /tunti

 

Mikä tahansa joukkotilaisuus voi olla jonkun rikosajatusten kohde. Terrorismi, poliittinen taistelu, epäterveellinen kilpailu, vaikea kansainvälinen tunnelma. … Henkilöiden, jopa VIP-henkilöiden iso joukko on herkkä kohde. Kuinka voi luoda turvallisuus tilaisuudessa? Kuinka voi nollata mahdolliset riskit? Kuinka turvataan kutsuttujen rauhaa? Vartiointiyhtiö Topazilla on paljon kokemusta Pietarin ja Leningradin alueen kohteiden vartioinnissa. Olemme tehneet yhteistyötä sisäasiainministeriön, turvallisuusviraston ja hätäkeskuksen kanssa. Yhtiön työntekijöitä säännöllisesti koulutetaan uusiin uhkiin, jotka syntyvät vartijoille sellaisissa tilanteissa.
 Lisäksi vartiointiyhtiö Topaz ollessaan yhtiö, jolla on sosiaalivastuu korkealla tasolla, on ollut kulttuuri- ja urheilutoimenpiteiden aloittelijana ja järjestäjän Pietarissa ja Leningradin alueella. Kertynyt kokemus on antanut meille mahdollisuuden kehittää erityistä näkökulmaa sellaisten tilaisuuksien järjestäjien kanssa, mikä edistää vartiointiyhtiön ja joukkotilaisuuksien järjestäjien yhteisymmärryksen korkeaan tasoon.

Vartiointiyhtiö Topaz joukkotilaisuuksissa suorittaa seuraavia toimenpiteitä:

- tutustuu vartiointikohteeseen, puhdistaa sitä ennen tilaisuutta;

- ottaa yhteyttä miliisiin ja sopii yhteistyöstä ja tuesta tarvittaessa, rikollisten luovutuksesta miliisille;

- varoittaa aseiden, sytyttävien ja myrkyllisten aineiden, huumeaineiden, painavien kivien ja esineiden tuonnin vartiointikohteeseen;

- vartioi tunnettujen henkilöiden järjestäjiä;

- ylläpitää julkista järjestystä alueella;

- tarvittaessa antaa ensi apua loukkaantuneille;

- puhdistaa aluetta tilaisuuden päättymisen jälkeen