Missio

Pääjohtaja Vartiointiyhtiö TopazMaamme markkinaolosuhteiden dynaamisen kehityksen olosuhteissa turvallisuus on melkein jokа yhtiön erottamaton osa. Pietari ja Leningradin alue ovat erittäin houkuttelevia liiketoiminnan harjoittajille sekä rikosmaailman edustajille.


Yhtiömme päätoimialat ovat seuraavia vartiointipalveluja:

Kokonaisturvallisuuden edistäminen eri vaikeusasteen kohteissa (koulutus- ja terveyslaitokset, toimistot, lomakylät ja viihdekeskukset, rakennuskohteet)

Kohteiden tekninen varustus (hälytys ja videovalvonta) ,mikä antaa meille mahdollisuuden tarjota kokonaisia vartiointipalveluja yhdistäen fyysistä vartiointia käyttäen nykyaikaisia teknisiä keinoja, jotka on tunnettu sekä Venäjällä että ulkomailla.

Toimintansa aikana yksityinen Topaz-vartiointiyhtiöllä on paljon kokemusta eri vaikeusasteen kohteiden kokonaisturvallisuuden luomisessa, mikä antoi mahdollisuuden tarjota vartiointipalveluja erittäin korkealla ammattitasolla, jonka avulla estetään varkauksia, piilotettuja anastuksia, ja suojellaan omistajaa epäluotettavilta yhteistyökumppaneilta, omaisuuden anastajilta ja muilta ulkoisilta uhoilta.

Vartiointiyhtiö ei pysähdy saavutettuun, se kehittää uusia suuntia, laajentaa määriä ja parantaa työntekijöiden ammattitasoa, samalla parantaen palvelujen laadun.

Yksityinen vartiointiyhtiö (YVY) Topaz on korkeasti koulutettu johtava ja täytäntöön paneva elin. Vartiointiyhtiön työntekijät ovat hyvä ammattitaitoisten asiantuntijoiden tiimi, jolla on pätevöinti, työkokemus erikoisvirastoissa ja poliisiviranomaisilla.

Nimenomaan henkilö on vartiointiyhtiön pääetu, mikä antaa yhtiöllemme mahdollisuuden kehittyä kiinteästi ja täyttää tilaajan vaatimuksia (YVY). Ankara ammatillinen valinta kilpailuehdoilla, säännöllinen täydennyskoulutus, kertynyt työkokemus vartiointiyhtiöissä ja erikoisvirastoissa eroaa Topaz-yksityisen vartiointiyhtiön työntekijöiden työn markkinoiden vartiointipalveluilta.

Yhtiöllämme on paljon myönteistä palautetta, jossa tilaajat luokittelevat tarjoamiamme palveluja korkealuokkalaisiksi koskien Tilaajan omaisuuden, Tilaajan työntekijöiden elämän ja terveyden vartiointia.

Jokaiselle kohteelle nimitetään vartiointijohtaja ja tarkastajavirasto valvoo henkilökuntaa kohteessa. Ympäri vuorokauden toimii operatiivinen päivistys- ja mobiiliryhmä, joka reagoi viivytyksettä.

Eri tarkoitusten kohteiden variointi ei ole mahdollista ilman nykyaikaisten teknisten turvallisuusjärjestelmien vartiointia. Vartioidessa Topaz-yksityinen vartiointiyhtiö (YVY) tarjoaa Tilaajille seuraavia teknisiä turvallisuusjärjestelmiä mm. vartiointihälytys, akuutti-, paloturvahälytys, kohteen perimetrin videovalvonta, pääsynhallintavalvonta.

Kohteita vartioidessa Topaz-yksityisen vartiointiyhtiön työntekijöillä on erityinen vastuu. Siksi yksityinen vartiointiyhtiömme (YVY) ottaa palvelukseen vain työntekijät valinnan mukaan, jotka ovat suorittaneet erikoiskoulutuksen.

Yhteistyötä tehdessä kohteen ennakkoanalyysiä varten Tilaajan kanssa yksityisen vartiointiyhtiömme tilaaja käy paikan päällä. Analyysin tulosten mukaan Tilaajalle annetaan tarjous, johon sisältyy kohteen vartiointitehtävät, suositeltavat vartiointipisteet, mainitaan pisteiden työaikataulu ja vartijoiden määrä sekä lyhyitä toiminnallisia velvoitteita pisteissä ja Tilaajan vartiointikulujen tekninen ja taloudellinen perustelu.

Vartiointipalveluja tarjotessaan yksityinen vartiointiyhtiön mobiiliryhmä saapuu paikalle (mikäli syntyy akuuttitilanne kohteessa), ja. päivitysvuoron johtaja konsultoi ja antaa suosituksia Tilaajalle oikeudellisesta suojasta laittomia toimenpiteitä vastaan.

Vartiointiyhtiö Topaz on henkilökohtainen palvelu asiakkaalle, joustava hinnoittelu ja mukavat maksuehdot.